VAKAVA 2017 valmennuskurssi verkossa. VAKAVA-koe haltuun.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 15.2.2016

Rekisterinpitäjä

Unelmamoottori avoin yhtiö
Y-tunnus: 2739433-7
Laavukatu 3 G 11
15840 LAHTI

Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen (korvaa [at] @-merkillä):

asiakaspalvelu[at]verkkovalmennus.com

Rekisterin nimi

Unelmamoottorin / verkkovalmennus.comin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Unelmamoottorin verkkovalmennus.comissa ja muissa sijainneissa tarjoamien palveluiden tarjoamiseen, toimittamiseen, personoimiseen, markkinoimiseen (mukaan lukien profilointi ja mainosten kohdistaminen), mittaamiseen, seurantaan, kehittämiseen, suojaamiseen ja näihin palveluihin liittyvään viestintään, asiakaspalveluun ja maksuliikenteen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • nimitiedot
 • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköposti ja sosiaalisen median profiilien tiedot
 • kotipaikka
 • maksuyhteyksien tiedot
 • asiakassuhteen tiedot
 • tiedot tilauksista ja käyttöoikeuksista
 • käyttäjätilin tiedot
 • tiedot yhteydenotoista
 • suoramarkkinointitiedot
 • mielenkiinnon kohteita koskevat tiedot
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot

Rekisterien yhdistäminen

Rekisterin tietoja voidaan yhdistää muihin tietoihin, kuten palveluiden käytön kautta kerättäviin tietoihin käyttöehdoissa ja tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Tietolähteet

Tietoja hankitaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tämä tapahtuu yleensä erilaisten verkkolomakkeiden tai suoran viestinnän kautta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä palveluiden tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy tai kirjautuu palveluihin tai käyttää niitä. Henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Tietojen luovutus ja siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti muun muassa palveluiden tai niiden osien toteuttamista sekä laskutuksen, maksuliikenteen, kirjanpidon ja markkinoinnin hoitamista varten.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään suojatuilla palvelimilla ja tietokoneilla, joihin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä, teknisillä ylläpitäjillä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja muuttaa, päivittää ja poistaa niitä sekä kieltää niiden käsittely ja käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin ja niiden luovuttaminen kolmansien osapuolien kautta tehtävään markkinointiin käyttäjätilinsä kautta, saamiensa markkinointiviestien peruutuslinkkien kautta tai ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tykkää Facebook-sivustamme: