Käyttö- ja maksuehdot

Päivitetty 16.2.2019

Kiitos, että käytät verkkovalmennus.com ja Mestarioppija.fi -sivustoilla (”Sivustomme”) ja näihin liittyvillä yhteistyökumppaneidemme sivustoilla saatavilla olevia palveluita, tuotteita ja sisältöjä (“Palvelut”).

Kun käytät maksullisia tai maksuttomia Palveluita Sivustoillamme, hyväksyt nämä käyttöehdot, niihin kuuluvat maksuehdot ja tietosuojakäytäntömme, joka on kuvattu erillisessä tietosuojaselosteessa. Sitoudut noudattamaan näiden ehtojen vaatimuksia. Maksuehdot koskevat vain Palveluistamme maksavia asiakkaita.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Unelmamoottori avoin yhtiö (”Unelmamoottori” tai “me”, y-tunnus: 2739433-7) ja Palveluiden käyttäjä (“sinä”).

1. Palveluiden käyttöoikeus

1.1. Osa Palveluista tai niiden sisällöstä on saatavilla vain, jos niihin hankkii erillisen maksullisen tai maksuttoman käyttöoikeuden (”Käyttöoikeus”). Käyttöoikeus antaa sinulle rajatun oikeuden käyttää Palveluita näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palveluiden ja sisältöjen omistus- ja tekijän- ja teollisoikeudet eivät siirry sinulle.

1.2. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja antaa sinulle oikeuden käyttää siihen liittyvää Palvelua vain omassa yksityisessä opiskelukäytössäsi tämän sopimuksen mukaisesti. Et saa jakaa Palveluiden Käyttöoikeuttasi kenenkään kanssa, etkä näyttää tai levittää erillistä käyttöoikeutta vaativien Palveluiden sisältöä millään tavalla, ellemme anna siihen erikseen lupaa. Käyttäjätiliä vaativa sisältö on suojattu tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä, jota ei saa kiertää. Oman käyttäjätilin jakaminen toisille tai käyttäjätiliä vaativan sisällön levittäminen internetissä tai muulla tavoin on sopimusrikkomus ja voi johtaa Palveluiden katkaisuun ja korvausvaatimuksiin. Linkittäminen alkuperäisille sivuillemme on sallittua.

1.3. Käyttöoikeudet ovat voimassa vain Käyttöoikeuden hankkimishetkellä sovitun ajan tai tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Jos muuta ei sovita, tuotteiden Käyttöoikeus kestää kaksitoista kuukautta ostohetkestä. Valintakoevalmennuksissa Käyttöoikeudet voivat päättyä kyseisen valintakokeen jälkeen ilman erillistä sopimusta. Hankkimasi käyttöoikeudet lakkaavat myös, jos tämä sopimus puretaan tai pyydät peruuttamaan jonkin hankkimasi käyttöoikeuden.

1.4. Verkkovalmennus.comissa tarjolla olevien palveluiden (VAKAVA-kokeen valmennus ja soveltuvuuskokeiden valmennus) Käyttöoikeus ei kata tilanteita, joissa Palveluiden käyttö voidaan tulkita ammattikäytöksi. Ammattikäytöksi tulkitaan kaikki Palveluiden käyttö, jonka tarkoituksena on oman työn tai liiketoiminnan tukeminen. Et saa ostaa valmennuksiamme verkkosivuillamme esillä olevalla hinnalla, jos olet töissä pääsykoevalmentajana tai toimit missä tahansa tehtävässä missä tahansa organisaatiossa, joka tarjoaa pääsykoevalmennuksia. Katsomme näissä tilanteissa Palveluidemme käytön aina ammattikäytöksi ja perimme tähän tarvittavan erillisen lisenssin kustannukset jälkikäteen. Jos olet pääsykoevalmentaja, opettaja, töissä pääsykoevalmennuksia tai niihin rinnastettavissa olevia kursseja tai palveluita tarjoavassa yrityksessä tai oppilaitoksessa tai käytät VAKAVA-kokeen valmennuksiamme millä tahansa tavalla oman työsi tai liiketoimintasi tukena, sinun on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu [at] verkkovalmennus.com erillisen lisenssin hankkimiseksi.

1.5. Myönnämme erillisiä lisenssejä Palveluidemme käyttämiseen kaupallisissa tarkoituksissa sekä lisenssejä sisältöjemme julkiseen esittämiseen. Näitä tarkoituksia varten ota yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu [at] verkkovalmennus.com erillisen lisenssin hankkimiseksi.

1.6. Osa Palveluista tai niiden sisällöistä voi olla vapaasti saatavilla ilman kirjautumista, rekisteröitymistä tai maksua. Voit käyttää tällaisia vapaasti saatavilla olevia Palveluita yksityisessä käytössäsi ja julkisessa opetuskäytössä, kunhan noudatat hyvää viittaustapaa. Sinun on aina mainittava sisältöjen lähteeksi verkkovalmennus.com tai mestarioppija.fi, et saa estää linkkien ja mainosten näkyvyyttä ja sinun on sisällytettävä kaikkiin tekemiisi kappaleisiin lähteen verkko-osoite (URL). Digitaalisissa kappaleissa tämä verkko-osoite on esitettävä toimivan linkin muodossa. Jos sisällölle on osoitettu erillinen tekijä, myös tekijän nimi tulee mainita.

1.7. Käyttöoikeutta vaativa sisältö voi Unelmamoottorin yksipuolisella päätöksellä ja ilman ilmoitusta muuttua vapaasti saatavilla olevaksi ja päinvastoin.

2. Palveluiden sisältö

2.1. Palveluissa voi olla Unelmamoottorin ja muiden osapuolien, kuten käyttäjien ja yhteistyökumppaneidemme tuottamaa sisältöä. Käyttäjien tuottamaa sisältöä ovat esimerkiksi käyttäjien Palveluihin lähettämät viestit, kommentit, tekstit ja kuvat.

2.2. Emme vastaa Palveluiden käyttäjien tai muiden osapuolien Palveluihin lähettämästä sisällöstä, käyttäjien välisestä suorasta tai epäsuorasta viestinnästä, emmekä muiden osapuolien verkkosivujen sisällöistä, joihin Palveluissa saattaa olla linkkejä. Voimme tarkastaa käyttäjien ja muiden osapuolien Palveluihin lähettämää sisältöä ja poistaa sitä, mutta älä oleta että välttämättä teemme niin.

2.3. Olemme sitoutuneet ensiluokkaisen sisällön tarjoamiseen. Käytämme sisältöjemme tuottamiseen suurinta mahdollista huolellisuutta ja taitoa. Emme voi kuitenkaan taata, että Palveluiden sisältö on 100% virheetöntä, oikeellista, ajantasaista ja käyttötarkoitukseesi sopivaa.

2.4. Mitään viestintäämme ei tule tulkita lupaukseksi tai takuuksi menestymisestä. Menestymisesi riippuu aina omasta tekemisestäsi ja kulloisestakin tilanteesta.

2.5. Palveluiden sisältö on tulkittava mielipiteen ilmaisuksi, ei ammattimaisiksi neuvoiksi. Palveluiden kaikkien ohjeiden ja suositusten kaltaisten sisältöjen noudattaminen on täysin sinun oman harkintasi varassa ja niiden seuraukset sinun omalla vastuullasi. Palveluidemme sisällöt eivät ole tarkoitettu terveyden tai mielenterveyden, oppimisvaikeuksien tai talouden ja varallisuuden hoitamisen neuvoiksi.

2.5. Palveluiden ja niiden sisällön jatkuvassa kehitystyössä niiden ominaisuudet voivat muuttua. Palveluidemme kaltaisessa dynaamisissa internetpalveluissa käyttäjän on hyväksyttävä myös palveluiden aktiivisen käytön aikana tapahtuvia muutoksia. Voimme ilman erillistä ilmoitusta jatkuvasti ja milloin tahansa parantaa ja muuttaa Palveluiden kaikkia ominaisuuksia, toimintoja, rakennetta, sisältöä, aikataulua ja ulkoasua. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan Palveluiden ja niiden sisältöjen parhaan mahdollisen laadun ja toimivuuden.

2.6. Palveluissamme esillä olevat käyttäjien kokemukset, kommentit ja palautteet valmennuksistamme ovat aitoja mielipiteitä. Videolla ja blogissamme esiintyvät palautteen antajat ovat saattaneet saada esiintymisestään ja näkemästään vaivasta kompensaatiota. Kaikki tekstimuotoiset käyttäjäpalautteet ovat täysin spontaaneja, emmekä ole tarjonneet heille mitään vastineeksi palautteen antamisesta. Huolehdimme aina siitä, että kaikki sivustollamme esiintyvät palautteet ja kommentit ilmaisevat käyttäjien aitoja mielipiteitä.

2.7. Jos lähetät sisältöä Palveluihin, sinulla on edelleen kaikki oikeudet sisältöösi ja myönnät meille ja yhteistyökumppaneillemme pysyvän, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja täysin maksuttoman oikeuden käyttää, tallentaa, julkaista, esittää ja levittää lähettämääsi sisältöä sellaisenaan, muokattuna tai johdannaisteoksiksi muokattuna Palveluiden tarjoamisen, kehittämisen ja markkinoinnin mahdollistamiseksi. Nämä myöntämäsi käyttöoikeudet säilyvät myös asiakkuutesi päätyttyä tai vaikka tämä sopimus muutoin purettaisiin. Selvyyden vuoksi mainitaan, että esimerkiksi Palveluissamme lähettämäsi kommentit ja videoneuvotteluissa tai webinaareissa lähettämäsi ääni ja videokuva ovat tämän ehdon alaisia ja myönnät niihin yllä mainitut oikeudet.

2.8. Vastaat siitä, että sinulla on kaikki tässä määriteltyyn käyttöoikeuden luovuttamiseen tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palveluihin lähettämääsi sisältöön. Ymmärrät että voimme näiden käyttöehtojen mukaisesti julkaista aiemmin vain rajatulle käyttäjäryhmälle julkaistun sisällön kaikkien julkisesti saatavilla olevaksi.

2.9. Pyrimme järjestämään sinulle mahdollisuuden hallita ja poistaa Palveluihin lähettämääsi sisältöä, mutta emme voi taata tätä mahdollisuutta. Ymmärrät, että Palveluihin lähettämäsi sisältö voi olla luonteeltaan pysyvää.

2.10. Et saa lähettää Palveluihin mitään sisältöä, joka on laitonta tai muutoin hyvän tavan vastaista, rikolliseen toimintaan yllyttävää, loukkaavaa, solvaavaa, epäsiveellistä, valheellista tai harhaanjohtavaa, markkinoivaa, roskapostimaista, Unelmamoottoria, Unelmamoottorin yhteistyökumppaneita, Palveluita tai Palveluiden käyttäjiä vahingoittavaa, toisten oikeuksia tai yksityisyyttä rikkovaa tai sellaista, jonka tarkoituksena on tietojen kerääminen tai haitallisen koodin levittäminen.

2.11. Vastaat itse lähettämästäsi sisällöstä ja mahdollisesta toiminnallasi aiheuttamasta vahingosta. Lain sallimissa rajoissa vastaat kenen tahansa käyttäjätilisi kautta lähettämästä sisällöstä, joten pidä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi vain itsesi tiedossa.

2.12. Meillä on oikeus, muttei velvollisuutta poistaa tämän sopimuksen vastainen sisältö tai mikä tahansa muukin sisältö Palveluistamme.

3. Palveluiden saatavuus ja toimivuus

3.1. Palvelut ovat tarkoitettu toimivaksi modernien tietokoneiden sekä älypuhelinten ja tablettien internetselaimilla käyttöjärjestelmästä riippumatta. Palveluiden käytön tulisi periaatteessa onnistua kaikilla yleisimmillä uusimpia standardeja noudattavilla selaimilla. Eri järjestelmät voivat kuitenkin tarjota erilaisen käyttökokemuksen ja jotkin ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa ympäristöissä. Palvelut vaativat jatkuvan nopean internetyhteyden toimiakseen sujuvasti.

3.2. Koska Palveluiden toiminta riippuu lukuisista laitteeseesi ja verkkoyhteyteesi liittyvistä asioita, emme voi taata, että juuri sinun järjestelmäsi ovat täysin yhteensopivia Palveluiden kanssa. Emme myöskään vastaa laitteidesi tai verkkoyhteyksiesi tai muiden järjestelmiesi käytön opastamisesta tai teknisestä tuesta. Emme ei voi taata, että Palvelut toimivat jatkuvasti moitteetta kaikilla päätelaitteilla.

3.3. Joissakin tapauksissa sisällöt voivat olla latauksia ja vaatia selaimen lisäksi erillisiä kolmannen osapuolen ohjelmia toimiakseen. Nämä ohjelmat ovat kuitenkin yleensä yleisesti ja maksutta saatavilla (esim. PDF-tiedostojen lukuohjelma). Muista järjestelmävaatimuksista ilmoitetaan erikseen.

3.4. Olemme sitoutuneet Palveluiden mahdollisimman laajaan saatavuuteen (siihen, että Palvelu on teknisesti käytettävissäsi) ja teemme työtä järjestelmiemme toimivuuden varmistamiseksi. Internetpalveluihimme voi lähtökohtaisesti ottaa yhteyden koska tahansa käyttöoikeuden ollessa voimassa. Emme kuitenkaan voi taata, että Palvelut ovat saatavilla täysin ilman katkoksia, emmekä vastaa katkosten aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä. Internetpalveluiden saatavuus ja toimivuus tiettynä ajankohtana vaihtelee esimerkiksi verkkoyhteyksistä, päätelaitteista, palvelimista ja muista järjestelmistä johtuvista syistä.

3.5. Meillä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palveluiden toimittaminen, jos se on välttämätöntä päivitys-, huolto- tai asennustoimenpiteiden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn tähden.

3.6. Emme vastaa ulkopuolisten palveluiden tai ohjelmien, kuten esimerkiksi Facebookin tai webinaariohjelmistojen, toiminnasta tai saatavuudesta tai tarjoa tukea tällaisten ulkopuolisten palveluiden tai ohjelmien käyttämiseen.

4. Käyttäjätili

4.1. Jotta voisit tehdä itsellesi käyttäjätilin ja käyttääksesi käyttäjätilin vaativia Palveluita, sinun täytyy olla vähintään 18 vuotias tai sinulla täytyy olla huoltajasi suostumus Palveluiden käyttämiseen. Lisäksi sinun tai laillisen huoltajasi täytyy hyväksyä nämä käyttöehdot ja antaa oikeat ja ajantasaiset tiedot rekisteröitymisprosessissa. Luomalla käyttäjätilin vakuutat täyttäväsi edellä mainitut ehdot.

4.2. Vain yksi henkilö saa käyttää Palveluita yhden käyttäjätilin kautta. Käyttäjätili on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa tai luovuttaa eteenpäin.

4.3. Vastaat kaikesta käyttäjätililläsi tapahtuvasta toiminnasta, mukaan lukien Palveluiden ostot ja käyttäjätilin kautta lähetetty sisältö. Sinun tulee huolehtia tarkoin, että salasanasi pysyy vain omassa tiedossasi. Salasanan on oltava vahva ja vaikeasti arvattavissa, eikä sitä saa koskaan luovuttaa tai ilmaista toiselle henkilölle. Jos käytät Palveluita julkisella tai jaetulla tietokoneella, älä tallenna salasanaasi selaimen muistiin ja muista lopuksi kirjautua ulos Palveluista.

4.4. Jos käyttäjätilisi salasana joutuu ulkopuolisten tietoon, sinun tulee ilmoittaa siitä meille välittömästi. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen vapaudut kantamasta vastuuta kyseisen käyttäjätilin toimista ja käyttäjätili jäädytetään, kunnes toimitamme sinulle tai tilaat itse uuden salasanan.

4.5.  Jos epäilemme että käyttäjätiliäsi on käytetty väärin tai että joku muu kuin sinä käyttää käyttäjätiliäsi, voimme sulkea sen väliaikaisesti ja välittömästi. Sopimusrikkomuksissa ja väärinkäytöksissä sopimus voidaan purkaa ja käyttäjätili sulkea pysyvästi. Voimme sulkea käyttäjätilejä pysyvästi myös, kun niihin liittyvät käyttöoikeudet lakkaavat tai ne ovat olleet pitkään käyttämättöminä. Kun käyttäjätili suljetaan pysyvästi, siihen liittyvät tiedot voivat hävitä.

5. Tietosuoja

5.1. Tietosuoja ja yksityisyytesi on meille hyvin tärkeä asia. Huolehdimme tietosuojastasi tietosuojaselosteessamme kuvattujen käytäntöjen ja soveltuvien lakien mukaisesti. Keräämme sinusta tietoja esimerkiksi Palveluidemme toiminnan, kehittämisen ja markkinoinnin mahdollistamiseksi. Näihin kuuluu sekä henkilötietoja että muita tietoja. Tietojen keräämisestä ja käsittelystä on kerrottu lisää tietosuojaselosteessamme, johon vakuutat tutustuneesi ja jonka mukaisen tietojen keräämisen ja käsittelyn hyväksyt. Ilman tietojen keräämistä emme voi tarjota sinulle Palveluitamme, eivätkä Palvelumme toimisi odotetulla tavalla.

5.3. Käytämme Palveluihin liittyviä evästeitä ja kolmannen osapuolen evästeitä. Evästeiden käyttö on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessamme.

6. Maksuehdot

6.1. Voimme tarjota eri ajankohtina ja eri Palveluille eri maksutapoja, kuten verkkopankki- tai luottokorttimaksut ja laskulla maksamisen. Näet maksutavat ostoksen tekemisen yhteydessä.

6.2. Sinun on annettava ajantasaiset ja oikeat laskutus- ja yhteystiedot ostohetkellä.

6.3. Myymme Palveluita verkkokaupassamme vain Suomessa vakituisesti asuville Suomen kansalaisille. Ostosta tehdessäsi vakuutat täyttäväsi nämä ehdot. Jos et täytä näitä ehtoja tai et pysty tekemään ostosta kaupastamme ulkomailta käsin ja haluat silti tehdä ostoksen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu [at] verkkovalmennus.com).

6.4. Käytämme maksunvälityspalveluna Checkout Finland Oy:tä (Y-tunnus: 2196606-6). Checkout Finland Oy tai heidän välittämänsä maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa ja tiliotteellasi maksun saajana.

Checkout Finland Oy

Varastokatu 3 A 33100 Tampere
Y-tunnus 2196606-6
asiakaspalvelu@checkout.fi
0800 552 010
Checkout -palvelun maksuehdot

6.5. Käytämme maksunvälityspalveluna Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd). Luottokorttisi tiedot eivät tallennu palvelimillemme, vaan Stripen turvallisille palvelimille. Stripe tai heidän välittämänsä maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa ja tiliotteellasi maksun saajana. Stripen käyttöehdot.

6.6. Jos ostat Palvelun tarjoamallamme osamaksuvaihtoehdolla, ensimmäinen erä veloitetaan sinulta välittömästi ja sitoudut maksamaan myös tulevat erät. Tulevat erät veloitetaan automaattisesti antamaltasi maksuvälineeltä. Jos sinulle on kertynyt useita maksamattomia osamaksueriä, meillä on oikeus veloittaa tililtäsi välittömästi kaikki maksamattomat osamaksuerät yhdellä kerralla. Jos automaattinen maksun veloitus ei toistuvista yrityksistä ja sähköpostitse lähetettävästä huomautuksesta huolimatta onnistu, meillä on oikeus veloittaa sinulta kaikki maksamattomat sekä kaikki jäljellä olevat maksuerät yhdellä laskulla 14 päivän maksuajalla. Jos osamaksusi joudutaan veloittamaan automaattisen veloituksen sijaan laskulla, lisäämme laskuun maksumuistutuslisän. 

6.7. Jos ostat Palvelun tarjoamallamme osamaksuvaihtoehdolla, sinun on huolehdittava, että tililläsi on katetta tuleviin maksuihin. Jos luottokorttisi voimassaoloaika umpeutuu aikana, jolloin osamaksueriä on vielä maksamatta, sinun on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme uuden maksutavan lisäämiseksi (asiakaspalvelu [at] verkkovalmennus.com).

6.8. Jos automaattinen osamaksun veloittaminen maksukortiltasi ei onnistu, pääsy ostamiisi Palveluihin katkeaa välittömästi. Pääsysi palveluihin aukeaa, kun käyttäjätilisi aktivoidaan suorittamalla maksamaton automaattinen osamaksuveloitus. Palveluiden katkeaminen ei poista maksuvelvollisuuttasi tulevista tai maksamatta jääneistä osamaksueristä.

6.9. Viivästyneistä laskuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Siirrämme maksamattomat laskut huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään huomautuksia ja oikeudellista perintää ja lisää laskuihin oman hinnastonsa mukaiset perintäkulut.

6.10. Voimme katkaista pääsysi ostamiisi Palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien laskujen takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista maksuvelvollisuuttasi.

6.11. Käyttämämme maksunvälityspalvelut saattavat tarjota kolmansien osapuolien maksu- ja luottopalveluita. Emme vastaa sopimuksista, joita teet kolmansien osapuolien kanssa ostaessasi tuotteitamme. Saatat esimerkiksi haluta ostaa tuotteitamme osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuutesi voi siirtyä täysin sinun ja osamaksupalvelua tarjoavan luottolaitoksen väliseksi asiaksi.

6.12. Sivuillamme saatetaan antaa sinulle kolmansien osapuolien maksu- ja luottopalveluiden valintaa helpottavaa tietoa. Tällainen tieto on tarkoitettu ainoastaan alustavaksi valintojasi helpottavaksi tiedoksi, emmekä vastaa sen ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta. Sinun on aina tarkistettava kolmannen osapuolen ajantasaiset ehdot valitessasi maksutapaasi.

7. Peruutusehdot

7.1. Voit peruuttaa tilauksesi 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta, paitsi jos olet Palvelun ostohetkellä suostunut digitaalisen sisällön toimittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä ja sinulle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Lähes kaikissa valintakoevalmennuksissamme sovelletaan digitaalisen sisällön toimittamista jo peruuttamisaikana, eikä näissä näin ollen ole peruutus- tai palautusoikeutta.

7.2. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava asiakaspalveluumme päätöksestäsi peruuttaa tilaus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla). Voit käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Palveluiden maksamatta jättäminen ei riitä peruutusilmoitukseksi.

7.3. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

7.4. Jos peruutat tilauksesi, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme tähän tilaukseen liittyvät maksut. Teemme palautuksen viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Palautus tapahtuu samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt tämän Palvelun maksamiseen, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Palautuksesta ei aiheudu sinulle kustannuksia.

8. Sopimuksen purkaminen

8.1. Peruutusehtojen mukaisen sopimuksen purkamisen lisäksi kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen myös peruutusajasta riippumatta, jos sovitut maksu- ja korvausvelvoitteet täytetään. Purkaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä yksiselitteisesti toiselle osapuolelle (esimerkiksi sähköpostilla).

8.2. Jos et täytä tämän sopimuksen ehtoja tai pyydät itse sopimuksen purkamista peruutusajan jälkeen, sopimus voidaan purkaa, emmekä ole velvollisia korvaamaan sinulle Palveluista maksamiasi suorituksia.

8.3. Jos emme jostain syystä voi toimittaa Palveluita sovitulla tavalla, pyrimme järjestämään korvaavan Palvelun, korvaavan ajankohdan Palvelulle tai korvaavan pätevän Palveluiden toteuttajan. Jos tämä ei ole mahdollista, emmekä pysty täyttämään sopimuksen ehtoja, sopimus voidaan purkaa ja korvaamme sinulle pyynnöstäsi Palveluistamme maksamasi hinnan siinä suhteessa, mitä olet maksamiesi Palveluiden toteutumatta jäämisessä menettänyt. Sama korvauskäytäntöä koskee tilanteita, joissa haluamme purkaa sopimuksen liiketaloudellisista syistä.

8.4. Jos joudumme jostain syystä peruuttamaan VAKAVA-kokeen Tehopäivän, emme korvaa peruuntumista millään tavalla, jos olet saanut oikeuden osallistua Tehopäivään VAKAVA-kokeen valmennuksemme Plus-paketin, All Inclusive-paketin tai jonkin muun paketin tai yksittäisen valmennuksen hankkimisen yhteydessä. Korvaamme Tehopäivän peruuntumisen normaalisti jos ja vain jos olet ostanut sen erillisenä itsenäisenä tuotteena ja maksanut siitä kulloinkin voimassa olevan hinnan.

8.5. Sopimuksen purkamisen jälkeen hankkimasi käyttöoikeudet lakkaavat ja sinun täytyy hankkia ne uudestaan, jos haluat vielä käyttää näitä käyttöoikeuksia vaativia Palveluita. Sopimuksen purkamisen yhteydessä voimme poistaa käyttäjätilisi ja kaikki siihen liittyvät tiedot ja sisällön, mutta emme välttämättä tee niin ilman erillistä kirjallista pyyntöä ja meillä saattaa olla edelleen lainsäädäntöön perustuva oikeus säilyttää sinusta tietoja (lue lisää tietosuojakäytännöstämme).

9. Voimaan jäävät sopimuksen osat

Jos asiakkuutesi tai hankkimasi käyttöoikeus päättyy, käyttäjätilisi suljetaan, lopetat Palveluiden käyttämisen tai tämä sopimus puretaan millä tahansa tavalla, jäävät edelleen voimaan ne sopimuksen kohdat, joissa on sovittu Palveluiden Käyttöoikeuksista (käyttöoikeutesi lakkaa), Palveluihin lähettämäsi sisällön käyttöoikeuksien luovuttamisesta Unelmamoottorille (käyttöoikeutemme jatkuu), maksuehdoista, peruutusehdoista, yksityisyydestä ja tietosuojasta, vastuiden rajoituksesta ja takuiden puuttumisesta, sovellettavasta laista ja määräysten itsenäisyydestä.

10. Määräysten itsenäisyys

Jos huomataan, että jotain kohtaa näistä käyttöehdoista ei voida lain mukaan soveltaa tai pitää pätevänä, vain kyseinen kohta poistetaan tai sitä muutetaan alkuperäisen ehdon tarkoitusta vastaavasti vain niin paljon kuin on tarpeen ja muut kohdat jäävät voimaan ja pätevät sellaisenaan.

11. Ylivoimaiset esteet

Jos kapina alkaa, sota syttyy, pankkien maksuliikenne keskeytyy, hirmumyrsky iskee tai jokin muu täysin ylivoimainen ja odottamaton este (force majeure) estää Palvelun toteuttamisen, siihen osallistumisen tai siitä maksamisen, velvollisuudet Palvelun toteuttamisesta ja siitä maksamisesta saavat odottaa niin kauan, kunnes ne tulevat jälleen mahdollisiksi. Ylivoimaisesta esteestä johtuvaa vahinkoa ei tarvitse korvata ja sopimus voidaan tällöin purkaa ilman jäljellä olevien maksuvelvollisuuksien täyttämistä.

12. Vastuunrajoitus

12.1.  Otat lain sallimissa rajoissa itse vastuun kaikista Palveluiden käytöstäsi itsellesi ja muille aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, menetyksistä, haitoista ja vahingoista, ja rajoitamme vastuumme näistä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa.

12.2. Kokonaisvastuumme kaikista vaatimuksistasi rajoittuu näiden vaatimusten kohteena olevan Palvelun käytöstä meille viimeisimmässä maksussasi maksamaasi summaan.

12.3. Emme vastaa mistään sinulle aiheutuvista kuluista, jotka johtuvat tämän sopimuksen rikkomisesta. Vastuumme rajoittuu myös ainoastaan siihen haittaan, joka merkittävyydeltään ylittää tässä sopimuksessa mainitut ja yleisesti hyväksyttävät Palveluiden rajoitteet ja johtuu todistettavasti nimenomaisesti Unelmamoottorin tai sen hallinnoimien järjestelmien toiminnasta.

13. Ei takuita

Lain ja tämän sopimuksen sallimissa rajoissa tarjoamme Palvelut ja niiden sisällön sellaisenaan, ilman mitään suoria tai vihjattuja takuita.

14. Käyttöehtojen muutokset

Kehitämme jatkuvasti Palveluitamme ja myös säännökset voivat muuttua. Vastataksemme muuttuviin tilanteisiin voimme muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne tähän verkko-osoitteeseen. Jos et hyväksy uusia käyttöehtoja, sinun on lopetettava Palveluiden käyttö.

15. Erimielisyydet ja sovellettava laki

15.1. Sopimusta tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Tämä sopimus on tehty, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Jos niitä kuitenkin syntyy, pyrimme ratkaisemaan ne ensisijaisesti keskustelemalla ja tätä sopimusta tutkimalla.

15.2. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi keskustelemalla, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Asiakasvalituksissa ota kuitenkin ensin yhteyttä meihin, sillä haluamme laittaa asiat kuntoon kaikkien mahdollisuuksiemme mukaisesti. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla myös yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse.

Sähköpostisoitteemme on (korvaa [at] @-merkillä):

asiakaspalvelu[at]verkkovalmennus.com

Toimipaikkamme osoite on:

Unelmamoottori avoin yhtiö
Laavukatu 3 G 11
15840 LAHTI

Liite 1. Peruuttamislomake

Täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa sopimuksen. Lomake suositellaan kopioitavaksi sähköpostin tekstikenttään, jotta se voidaan lähettää täydennettynä sähköpostin välityksellä.

Vastaanottaja:

Unelmamoottori avoin yhtiö
Laavukatu 3 G 11
15840 LAHTI
asiakaspalvelu[at]verkkovalmennus.com

Ilmoitan että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista.

Palvelu:

Palvelusta maksettu hinta:

Tilauspäivä:

Nimeni:

Osoitteeni:

Tämän peruutusilmoituksen päiväys: